Lao động Việt ùn ùn sang Nhật Bản làm việc

Trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 41.725 lao động, đạt 34,8% kế hoạch năm 2019.

Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) cho hay, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc tại nước ngoài trong tháng 4/2019 là 9.382 lao động. Trong đó, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc tiếp tục là những thị trường có sức hút lớn nhất đối với lao động Việt Nam.

Cụ thể, số lao động đi làm việc tính trong tháng 4/2019 tại thị trường Nhật Bản: 4.197 lao động, Đài Loan: 4.010 lao động, Hàn Quốc: 876 lao động, Ả rập – Xê út: 112 lao động, Rumania: 111 lao động và các thị trường khác.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 41.725 lao động, đạt 34,8% kế hoạch năm 2019, trong đó thị trường Nhật Bản là 23.253 lao động, Đài Loan là 14.986 lao động, Hàn Quốc là 1.853 lao động Rumania là 496 lao động, Ả rập – Xê út là 396 lao động, Algieria là 218 lao động, Malaysia là 203 lao động và các thị trường khác.