Chính Sách Bảo Mật Trang Web Vieclamnhatban24h.com

Chính sách bảo mật Vieclamnhatban24h.com cam kết mang đến chính sách bảo mật chi tiết đảm bảo quyền lợi người dùng. Dưới đây là chính sách bảo mật mà chúng tôi áp dụng: 

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Website của chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của người dùng như tên, số điện thoại, địa chỉ, email và hồ sơ cá nhân. Đây là thông tin chúng tôi yêu cầu người tìm việc cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên website. Từ đó chúng tôi liên hệ xác nhận người dùng đã đăng ký dịch vụ của trang web nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

Một số thông tin Vieclamnhatban24h.com thu thập
Một số thông tin Vieclamnhatban24h.com thu thập

Phạm vi sử dụng thông tin cung cấp tại website

Website Vieclamnhatban24h.com sử dụng thông tin người dùng cung cấp để giới thiệu dịch vụ giới thiệu việc làm Nhật Bản. Nếu không được sự cho phép của người cung cấp thông tin cá nhân chúng tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng. 

Ngoài ra, chúng tôi mong muốn thu thập thông tin cá nhân của người đọc để lấy ý kiến người dùng nhằm tăng chất lượng trải nghiệm, cũng như cải thiện tính năng website. Người dùng có thể chặn các thông báo và cuộc khảo sát ý kiến này khi xuất hiện thông báo từ website. 

Thời gian lưu giữ thông tin

Lưu trữ dữ liệu người dùng tại vieclamnhatban24h.com
Lưu trữ dữ liệu người dùng tại vieclamnhatban24h.com

Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại, mọi thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi trong mọi trường hợp.

Cam kết bảo mật

Vì quyền lợi và sự phát triển của người dùng, vieclamnhaban24h.com cam kết bảo mật với nội dung như sau:

vieclamnhaban24h.com cam kết bảo mật
vieclamnhaban24h.com cam kết bảo mật
  • Không sao chép hay cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân của người dùng cho một bên thứ ba bất kỳ khi chưa có sự đồng ý của người dùng.
  • Không sử dụng thông tin bảo mật mà người dùng cung cấp phục vụ cho mục đích công việc khác.
  • Tích cực bảo vệ thông tin bảo mật tránh bị tiết lộ, sử dụng trái phép hoặc phá hoại.
  • Hoàn trả toàn bộ tài sản thuộc về người dùng đã cung cấp cho chúng tôi trong quá trình làm việc. Các thông tin này được hủy theo sự chỉ đạo của người dùng.
  • Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước bất kỳ thông tin cá nhân người dùng nào bị lộ có liên quan đến công ty.

Kết luận

Chính sách bảo mật của vieclamnhatban24h.com được xây dựng dựa trên quyền lợi của người dùng và sự minh bạch, trách nhiệm của website. Những chính sách này sẽ có sự thay đổi dựa vào phản ánh và góp ý của người đọc thông qua các phương thức thu thập của chúng tôi!