Cổng thông tin điện tử hỗ trợ tìm kiếm việc làm nước ngoài( Nhật Bản, Đài Loan ... ).Hỗ trợ chuyển việc tại Nhật Bản miễn phí. Tuyển tập danh sách những đơn hàng tốt nhất với chi phí thấp nhất đang tuyển dụng tại các công ty xuất khẩu lao động uy tín hàng đầu trên thị trường. Làm việc trực tiếp với nhà tuyển dụng, không qua trung gian môi giới.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN
  ĐƠN HÀNG NỔI BẬT

  Nơi làm việc: TOKYO
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: 15/11/2021

  Nơi làm việc: Kagawa
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: tháng 6/2021

  Nơi làm việc: Aichi
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: tháng 06/2021

  Nơi làm việc: Aichi
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: 31/03/2021

  Nơi làm việc: Ehime
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: 07/2021

  Nơi làm việc: Kyoto
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: 07/2021

  Nơi làm việc: Aichi
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: 06/2021

  Nơi làm việc: OSAKA
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: Tiến cử

  DANH SÁCH CÁC ĐƠN HÀNG MỚI NHẤT

  TIN TỨC - SỰ KIỆN