Điều khoản sử dụng trang tuyển dụng Vieclamnhatban24h.com

Khi sử dụng trang web vieclamnhatban24h.com, bạn nên dành thời gian tìm hiểu về điều khoản sử dụng của chúng tôi. Hãy đảm bảo bạn nắm rõ thông tin những điều này trước khi đăng ký tài khoản thành viên và sử dụng các dịch vụ tiếp theo của website. Đây là những quy định được đặt ra để cam kết chất lượng sử dụng cho người dùng về điều khoản của vieclamnhatban24h.com.

Điều khoản sử dụng

Khi tham gia, sử dụng các dịch vụ trên vieclamnhatban24h.com, bạn đã trở thành người dùng trên trang và cần phải tuân thủ các quy định sau:

Người dùng tuân thủ mọi quy định khi truy cập vào vieclamnhatban24h.com
Người dùng tuân thủ mọi quy định khi truy cập vào vieclamnhatban24h.com

Đối với người dùng

Đối với người dùng, bao gồm ứng viên và nhà tuyển dụng đều được bình đẳng trong việc truy cập tìm kiếm thông tin về việc làm, tin tức và đời sống tại Nhật Bản. Điều này được thể hiện qua quyền tự do đăng ký tài khoản thành viên trên vieclamnhatban24h.com.

Đối với nhà tuyển dụng

Đối với nhà tuyển dụng, vieclamnhatban24h.com là nơi đăng tải những thông tin tuyển dụng một cách công khai. Doanh nghiệp được tự do đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của vieclamnhatban24h.com theo ý muốn.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của người tìm việc chúng tôi có quyền yêu cầu nhà tuyển dụng xác thực một số thông tin. Chúng tôi có quyền tạm khóa tài khoản của nhà tuyển dụng trong trường hợp không hợp tác xác thực thông tin.

Nhà tuyển dụng đăng tin tự do trên vieclamnhatban24h.com
Nhà tuyển dụng đăng tin tự do trên vieclamnhatban24h.com

Chúng tôi từ chối cung cấp dịch vụ cho các nhà tuyển dụng là đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động với vieclamnhatban24h.com. Thông tin nhà tuyển dụng đăng tuyển phải là tin chính thức, không được sai lệch, không mạo danh hoặc gây hiểu lầm.

Quy định chung

Chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản sử dụng theo thời gian vì các lý do theo quy định hoặc pháp lý. Mọi thay đổi sẽ được thông báo đến bạn bằng thông báo phù hợp khi đăng nhập vào website vieclamnhatban24h của chúng tôi. 

Sau khi nhận thông báo, nếu không muốn chấp nhận Điều khoản sử dụng khi được cập nhật bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web. Nếu như bạn tiếp tục truy cập website vieclamnhatban24h.com kể từ ngày Điều khoản sử dụng được cập nhật, chúng tôi hiểu rằng bạn đã chấp thuận những điều khoản mới này.

Kết luận

Các Điều khoản sử dụng của website vieclamnhatban24h.com được tạo ra nhằm xây dựng được tính tương tác và cam kết giữa người dùng. Nếu người dùng có bất kỳ thắc mắc, vui lòng gửi phản hồi tới email:  [email protected] để được giải đáp chi tiết.