Trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm nước ngoài ( Nhật Bản, Đài Loan ... ). Tuyển tập đơn hàng top 1 thị trường. Đăng ký phỏng vấn và ứng tuyển trực tiếp với nhà tuyển dụng. Cam kết đơn hàng chuẩn nhất - chi phí rẻ nhất.

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN
  ĐƠN HÀNG NỔI BẬT

  Nơi làm việc: Osaka
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: 18/06/2021

  2 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP
  Nơi làm việc: Aichi
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: 31/03/2021
  2 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP MIOGY TEKKO
  Nơi làm việc: Aichi
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: 31/03/2021
  2 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP MIOGY TEKKO
  Nơi làm việc: Aichi
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: 31/03/2021
  2 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP MIOGY TEKKO
  Nơi làm việc: Aichi
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: 31/03/2021
  2 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP MIOGY TEKKO
  Nơi làm việc: Aichi
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: 31/03/2021
  2 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP MIOGY TEKKO
  Nơi làm việc: Aichi
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: 31/03/2021
  2 NAM GIA CÔNG CỐT THÉP MIOGY TEKKO
  Nơi làm việc: Aichi
  Thời hạn hợp đồng: 3 năm
  Ngày tuyển: 31/03/2021

  DANH SÁCH CÁC ĐƠN HÀNG MỚI NHẤT

  TIN TỨC - SỰ KIỆN